Enter your keyword

Termeni de confidențialitate

Vă asigurăm că datele dumneavoastre vor fi folosite doar de Școala de Expresivitate a Vorbirii în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră si de a vă informa despre proiectele pe care le avem în desfașurare sau pe care le vom lansa.

 

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Școala de Expresivitate a Vorbirii respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii. Școala de Expresivitate de Vorbirii nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina Școala de Expresivitate a Vorbirii, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legile internaţionale. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a Școlii de Expresivitate a Vorbirii. Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conţinute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă derivate din, link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea Școlii de Expresivitate a Vorbirii. Această prohibiţie include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

 

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Școala de Expresivitate a Vorbirii prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (REGLEMENTATE DE LEGEA 677/2001)

 • dreptul de a obtine de la Școala de Expresivitate a Vorbirii, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de Școala de Expresivitate a Vorbirii;
 • dreptul de a obtine de la Școala de Expresivitate a Vorbirii, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obtine de la Școala de Expresivitate a Vorbirii, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obtine de la Școala de Expresivitate a Vorbirii, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Școala de Expresivitate a Vorbirii certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Școala de Expresivitate a Vorbirii utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0212525599
Web: http://www.dataprotection.ro

ACORD PENTRU A COLECTA INFORMAŢII

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către Școala de Expresivitate a Vorbirii de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă Școala de Expresivitate a Vorbirii schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.